Wat te doen bij psychische schade na een ongeval?

U heeft een ongeval gehad en u heeft hier psychische schade aan overgehouden. U durf bijvoorbeeld niet meer de weg op met de auto omdat u bang bent voor een ongeval. Of u slaapt slecht na een ongeval op uw werk. Wat moet u in dit geval doen?

Schakel hulp in

Psychisch letsel kan zich op verschillende manieren uiten. Wanneer u het vermoeden hebt dat u psychisch letsel heeft, doet u er goed aan om professionele hulp te zoeken bij een psycholoog. Als u te lang blijft rondlopen met uw trauma kan dit op lange termijn ernstige gevolgen hebben. Via uw huisarts kunt u een afspraak maken bij een specialist op het gebied van geestelijke gezondheidszorg.

Claim een schadevergoeding

Wanneer een ander verantwoordelijk is voor het ongeval, dan is deze persoon ook aansprakelijk voor uw psychisch letsel. De verantwoordelijke partij moet u een schadevergoeding betalen voor uw psychisch leed. De hoogte van de schadevergoeding, ook wel smartengeld genoemd, is echter lastig te bepalen. Psychisch letsel is namelijk niet zo tastbaar als fysiek of materieel letsel. Er is geen prijskaartje te hangen aan een trauma. Een ervaren letselschadebehandelaar kan u helpen om een schadebedrag te claimen. Hiervoor wordt jurisprudentie uit eerdere zaken gebruikt. Door te kijken naar het schadebedrag van eerdere zaken, wordt het schadebedrag in uw zaak bepaald.

Focus op herstel

Het is vooral belangrijk dat u zich volledig kunt richten op herstel en dat u zich geen zorgen hoeft te maken over de lopende letselschadezaak. Kies daarom voor een belangenbehartiger die u vertrouwt. Diegene kan dan namens u handelen in de letselschadezaak. U kunt zich dan volledig richten op herstel. Uw eigen gezondheid is belangrijker dan de schadevergoeding, maar u dient wel het geldbedrag te krijgen waar u recht op heeft. Uw belangenbehartiger zorgt ervoor dat u dit krijgt.

Een gespecialiseerde advocaat in bestuurs- en procesrecht

CKH-Advocaten

Wat houdt procesrecht precies in?

Het procesrecht staat ook wel bekend als het formeel recht. Het procesrecht is het recht dat een proces voor de rechter regelt. Het procesrecht is in te delen in burgerlijk procesrecht, het strafprocesrecht en het bestuursprocesrecht. Het procesrecht is het recht dat dient om het materiaalrecht, wat ook wel het inhoudelijke recht wordt genoemd, af te dwingen. Het procesrecht wordt beheerst door speciale wetboeken. Daarom is de kennis van de juiste gespecialiseerde advocaat zeker nodig. Deze gespecialiseerde advocaat kan je vinden bij een advocatenkantoor. Zo zijn er bij CKH Advocaten verschillende advocaten werkzaam die gespecialiseerd zijn in het bestuurs- en procesrecht.

Het burgerlijk procesrecht, strafprocesrecht en bestuursprocesrecht

Het procesrecht is dus in te delen in het burgerlijk procesrecht, het strafprocesrecht en het bestuursprocesrecht. Maar wat houden deze rechtsgebieden precies in? De wetten bij het burgerlijk procesrecht geven regels voor het proces bij de rechtbanken en de hoge raad. Geschillen in het burgerlijk recht worden verholpen met behulp van het burgerlijk procesrecht. Het burgerlijk procesrecht wordt ook wel het formeel privaatrecht genoemd. Naast het burgerlijk procesrecht is strafprocesrecht ook een onderdeel van het procesrecht. Het strafprocesrecht is het procesrecht van het strafrecht. Dit staat ook wel bekend als het strafrecht. Vanwege de ernst en de impact van het strafrecht is het strafprocesrecht erg belangrijk. Daarom is de hulp van de juiste advocaat met gespecialiseerde kennis een pre. Tot slot valt het bestuursrecht ook onder het procesrecht. Het bestuursrecht wordt ook wel het administratief recht genoemd. Het bestuursrecht regelt de manier waarop het openbaar bestuur kan ingrijpen in de openbare rechtsorde. In het bestuursrecht staan de besluiten van de overheid centraal. Als je het niet eens bent met de beslissing van een bestuurder, bezwaar hebt gemaakt en deze is afgewezen, kan je beroep doen bij de bestuursrechter.