Treedt op tegen merkmisbruik

Waarom laat je een merknaam registreren?

Als je beschikt over een sterk onderscheidend merk, dan is de kans klein dat er een conflict met de geldigheid van dit merk ontstaat. Dit is anders als je een merk hanteert die meer algemeen en beschrijvend is, dan zullen er sneller conflicten ontstaan. Dit zal voorkomen moeten worden. Het is heel vervelend om er zelf achter te komen dat anderen jouw merk misbruiken. In plaats van dat je dit zelf moet doen, kan een merkbureau ook een oogje voor jou in het zeil nemen. Een merknaam registreren kan hiervoor zorgen. Hierbij zal dit merkbureau nagaan of er soortgelijke merken zijn ingediend, het merk wordt hierbij dagelijks bewaakt doordat het merkbureau toegang heeft tot de merkregisters. Tevens je doordat je een merknaam hebt laten registreren genieten van het feit dat je op kunt treden tegen merkmisbruik. Door de samenwerking met een advocatenkantoor kan het merkbureau je als geen ander bijstaan bij het optreden tegen merkmisbruik.

Wil je een merkregistratie verlengen?

Een merkregistratie is tien jaar geldig. Als deze tien jaar voorbij zijn, sta je voor de keuze om de merkregistratie te verlegen of te laten vervallen. Als je er voor kiest om de merkregistratie te laten verlengen, dan zijn er een aantal taksen verschuldigd. Een merkregistratie kan tevens onbeperkt verlengd worden, elke keer voor een periode van tien jaar tegen betaling van de eerder genoemde taksen. De tarieven verschillen per klasse. De kosten voor het verlengen van een merkregistratie zijn bij internationale registraties afhankelijk van het aantal landen, het aantal klassen en of het merk in kleur is. Deze kosten zullen daarom op specifieke aanvraag worden verstrekt. Voor landen die niet bij het WIPO zijn aangesloten, zal het merkenbureau op aanvraag een opgave geven van de kosten voor het verlengen van de nationale registratie.